WSiP - podręczniki

Jak znaleźć odpowiednią dla mnie strategię uczenia się?

Często uczymy się w życiu codziennym, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nauka z WSiP podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl jest dla nas bardzo łatwa, lubimy ją i nie czujemy presji. W szkole wygląda to inaczej. Jesteśmy oceniani, porównywani z innymi uczniami, a także mamy na uwadze własne ambicje. Dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej znaleźć dla siebie odpowiednią strategię uczenia się. Jedni uczą się lepiej w grupie, inni sami, niektórzy uczniowie przygotowują podsumowania. Nie ma ograniczeń dla Twojej wyobraźni. Po znalezieniu właściwej strategii uczenia się reszta sama się zatroszczy.

Naucz się uczyć

W przypadku egzaminów plan nauki powinien być sporządzony z jak największym wyprzedzeniem. Takie planowanie procesu uczenia się jest również nazywane „metapoznaniem”, ponieważ myśli się, że tak powiem, o myśleniu. Działania metapoznawcze obejmują również monitorowanie własnych postępów i dostosowywanie strategii, jeśli nie są skuteczne. Plan nauki powinien dzielić czas do egzaminu na etapy. Przerwy i nagrody również powinny być wbudowane. Wskazane jest, aby ustrukturyzować etapy tematycznie i nie zapominać o fazach powtórek. 

Ogólnie rzecz biorąc, w planie uczenia się należy uwzględnić strategie uczenia się dotyczące powtarzania, organizowania, opracowywania lub pogłębiania. Na przykład karty indeksowe nadają się do powtarzania. Na jednej stronie karty znajduje się słowo kluczowe, a na drugiej szczegółowy opis słowa kluczowego. Dzięki słownictwu jest jeszcze łatwiej. Uczniowie raz po raz przeglądają karty indeksowe i umieszczają przetworzone karty indeksowe na różnych stosach: „właściwym” i „powtórkowym”. Aplikacje z fiszkami mogą być również interesujące dla studentów obeznanych z technologią. Np. Brainyoo to darmowa aplikacja na iPhone’a, iPada i Androida na iOS, która może być używana do tworzenia różnych katalogów i list rzeczy do zrobienia. W zależności od sytuacji uczenia się można ustawić różne tryby. Jeśli jest mało czasu na przygotowanie, można na przykład ustawić tryb zasilania, w którym przede wszystkim często powtarzają się karty indeksowe, na które udzielono błędnych odpowiedzi. 

Jakie są idealne strategie uczenia się?

Strategie organizacyjne są szczególnie istotne w przypadku bardziej złożonych materiałów edukacyjnych. Plakaty do nauki, mapy myśli lub streszczenia pomagają uczniowi zrozumieć relacje i pogłębić treść. W zależności od typu ucznia odpowiednie są różne strategie. Uczący się komunikatywni najlepiej uczą się, rozmawiając na dany temat. Dyskusje w grupach badawczych lub z partnerem uczącym się pomagają im przyswoić sobie znaczenia. Typ uczącego się ruchu najlepiej sprawdza się podczas nauki w ruchu. Spacer z materiałami do nauki jest dla niego dobry i pomaga mu później zapamiętać całą treść. Wizualny uczeń najlepiej uczy się dzięki własnym wykresom i podsumowaniom. Lubi uczyć się sam i potrzebuje uporządkowanego środowiska do nauki, aby się nie rozpraszać.

Studenci mogą pogłębić całą treść, łącząc teorie z praktycznymi przykładami. Postaraj się zastosować treści szkolne do codziennych sytuacji lub znaleźć przykłady w Internecie. Znajdź dodatkowe informacje za pomocą Google. Możesz sobie wyobrazić całą treść, której się nauczyłeś, jako dużą sieć w twoim mózgu. Aby połączyć ze sobą poszczególne punkty i stworzyć możliwie najbliższą sieć, potrzebujesz jak najwięcej informacji i powinieneś zrozumieć, w jaki sposób są połączone. Ostatecznie odpowiednia ilość snu jest również ważna dla sukcesu w nauce. Kiedy śpisz, nowa wiedza zostaje przeniesiona do Twojej pamięci długotrwałej i nadal możesz ją dobrze zapamiętać następnego dnia. Dlatego staraj się unikać nocnej zmiany tuż przed egzaminem.